Ta không phải đường tăng

Tác giả: Bạch Lộ Vị Sương
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Xuyên qua thời không, Ngọt văn, Cổ điển danh tác, Ngọt sủng, Tây Du, Linh dị thần quái, Đoản văn, HE.
Tình trạng: hoàn (15 chương)
Nguồn:https://tieungoclau.wordpress.com

Văn Án

Làm một gay nhan khống thâm niên, một thân chết sớm vừa mở mắt phát hiện chính mình cư nhiên biến thành đại danh đỉnh đỉnh Đường Tam Tạng?!

Đại soái trước mắt cư nhiên là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không trong truyền thuyết, nói tốt mặt hầu miệng thiên lôi(lạnh lùng như sấm) đâu. Cái kia, nói, hình như hắn là hỏa nhãn kim tinh. Đường Quả yếu ớt lui về sau lui một bước, trêu vào, hay không trêu, đây là một vấn đề.

Đường Tăng mang theo ba đồ đệ gà bay chó sủa lấy (liêu) Tây (hán) Kinh (tử) chuyện xưa.

CP: Trước cao lãnh sau quỷ súc(moe thấy phúc hắc nhiều hơn?!?) Ngộ Không công X tinh phân lảm nhảm nhan khống Đường Tăng thụ.

Vai chính: Đường Tăng (Đường Quả), Ngộ Không
Vai phụ: mọi người Tây Du Ký.

Editor – MOE: Truyện moe, hài, từ Bát Giới tới Bạch Cốt Tinh ai cũng manhhhhh

Note: Vì một số lý do nên thỉnh admin các page đam hoàn không cần cập nhật truyện mình edit vào list. Cảm ơn.

Mục Lục

1. Ăn của Lão Tôn một gậy

2. Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh

3. Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh 2

4. Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh 3

5. Nữ Nhi quốc 1

6. Nữ Nhi quốc 2

7. Nữ Nhi quốc 3

8. Bò cạp tinh 1

9. Bò cạp tinh 2

10. 72 phép thần thông

11. Chiếp

12. Ngộ Không thật giả

13. Hạt dẻ rang đường

14. Hoa Quả sơn

15. Bổ một phiên ngoại

HOÀN