[Thích Cố] Phong Vũ Dục Lai

Tác Giải:
Trạng Thái: Full.

Nguồn: tuyetlamblog.wordpress.com.

Giới Thiệu Truyện

Edit: Tuyết
Thể loại: Thích Cố đồng nhân

Vô Tình nhíu mày nhìn Truy Mệnh đem về một mảnh vải có vệt máu sớm đã khô hoá thành màu đen, chỉ có thể nhận ra vài câu văn vô nghĩa.

“Ta truy lùng hồi lâu, chỉ tìm được thứ này, không thấy người,” Truy Mệnh nuốt một hớp rượu xuống bụng. Truy Tam Gia ra tay mà không bắt được người, trên đời còn ai làm được.

“Quả nhiên là Cửu Hiện Thần Long,” Vô Tình đương cảm thán, bỗng rung mình nhớ tới một chuyện, liền phái Ngân Kiếm đi mời Thiết Thủ.

Thiết Thủ trông thấy mảnh vải cùng mấy chữ kia, lắc đầu: “Ta không biết.”

“Ngươi từng coi quản Liên Vân trại một thời gian,” Vô Tình chậm rãi nói, “nếu đây không phải là ám hiệu của Liên Vân trại, vậy nó còn có thể là cái gì? Như chữ ‘Tả’, ‘Sơn’, ‘Đông’ chẳng hạn, có phải là để chỉ phương hướng?”

Danh Sách Chương