Tiểu Cửu

Tác giả: Hứa Bán Tiên
Chuyển ngữ: Du Ca
Thể loại: Băng sơn thị vệ công vs bánh nếp nhỏ vương gia thụ, niên thượng, ngọt, ngược, HE.
Nguồn:muahoamaino.wordpress.com

Văn Án

Nội dung của câu chuyện xoay quanh về hành trinh đi tìm vợ của một tiểu vương gia.

Mục Lục

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4 Chương 5

Chương 6 Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

Loading...

Chương 16Chương 17 Chương 18Chương 19 Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23 Chương 24Chương 25

HOÀN