Tiểu dương mị mị

1846

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly
Thể loại: Hiện đại đô thị, Thoải mái, ấm áp, hệ chữa trị tiểu bạch văn
Nhân vật chính: Tạ Khôn ( Ngụy Khôn ), Vệ Văn
Số chương: 15
Tiến trình: Hoàn
Nguồn: Tấn Giang, Hủ Giới
Edit: Lâm Mộc Miên

Văn án

Tạ Khôn coi trọng một mỹ thiếu niên, đưa phòng ở cho cậu thuê cùng sống với cậu trong một phòng thật quá tuyệt vời!

Đáng tiếc thiếu niên thường thường sẽ mất tích, cũng rất phiền não…

Anh vừa nhặt được một bé cừu đáng yêu, đang định đưa cho thiếu niên làm lễ vật, nhưng mà người đâu?

————————

Loading...

Tin tưởng tôi! Một chút cũng không ngược! ( nhìn vẻ mặt chân thành chính trực của tôi! )

1V1, HE, tuyệt đối không bỏ hố!

Chính văn

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Hoàn