Tiểu thông minh và nghĩ quá nhiều

Tên: Thiếu thông minh và Nghĩ quá nhiều
Tác giả: Trong Xác Có Thịt
Thể loại: hiện đại, trước miệng tiện sau trung khuyển lính gác công x ôn nhu cố gắng dẫn đường cao cấp thụ.
Nguồn: luong1498.wordpress.com
Edit: Lương

Giới thiệu

Đơn giản chỉ là câu chuyện về lính gác công ba hoa chích chòe và hướng đạo thụ ôn nhu đáng yêu. Hai người truy qua truy lại rồi thành đôi. Thế thôi!

Truyện tuy ngắn nhưng thịt thà vẫn có.

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Loading...

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Phiên ngoại: Tân hôn

Hết