Tôi Không Có Lừa Cậu Kết Hôn Thật Mà!

Tác Giải:
Trạng Thái: Đang cập nhật..

Nguồn: noioccuacham.wordpress.com.

Giới Thiệu Truyện

Editor: Châm The Slim Girl
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ngọt sủng, đô thị, đoản văn, HE.
Độ dài: 48 chương ngắn ngủn + NT

Vào thời điểm mà tổng tài phát hiện ra mình bị bệnh nan ý thì hắn đã có quyết định sẽ cho bạn thân của mình thừa kế hết tài sản. Nhưng vì hắn muốn tránh số thuế di sản đắt đỏ, hắn quyết định…

Danh Sách Chương