Ban ngày tận tình

4397

Tác giả:Ba Lăm Gió
Thể loại: nam x nam, xôi thịt, thợ chụp ảnh x người mẫu khỏa thân, ham tiền thụ x đại gia công, bao dưỡng, niên thượng, ngọt, HE.
Nguồn:cloudyhiromi.wordpress.com
Edit by: Thiên Di
Vai chính: Bạch Tuần vs Phương Giác

Văn án

Những câu chuyện nhỏ về cuộc sống ân ái của một vị nam nhân lớn tuổi cùng với thiếu niên yêu tinh.

【 tam quan bất chính 】

Mục Lục

Chương 1

Chương 2

Loading...

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

HOÀN