Dung quân

1770

Dung quân
[Quân vương tầm thường]

Tên gốc: 庸君
Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ
Biên tập: Táo
Chỉnh sửa: Táo – Hasu
Công cụ dịch: Quick Translator, Google translator
Thể loại: Cổ trang, đam mỹ, nhất công nhất thụ, triều đình, HE

Giới thiệu

Thiên hạ đều biết Lục gia chốn kinh thành là danh thần muôn đời, lại có miệng vàng lời ngọc của Thái Tổ hoàng đế: “Lục thị muôn đời làm thừa tướng.”

Nhưng Lục Hằng Tu đối với tấm ngự biển treo cao trên sảnh đường lại cảm thấy bội phần do dự.

Loading...

Lời tổ huấn văng vẳng bên tai: “Con cháu Lục thị nếu siểm nịnh tham quyền, gây họa triều cương, cho dù thiên hạ đại xá, Lục thị cũng quyết không tha thứ.”

Nhưng tên kia cả ngày hết lần này đến lần khác “Tiểu Tu, trẫm thích ngươi” – lại còn mặc long bào ngồi long ỷ.

Năm đó khi còn bé, trong lúc hồ đồ đã lỡ đính ước, dây dưa đến tận bây giờ, từ lâu đã trở thành mối tình sâu nặng, không thể dứt bỏ.

Thừa tướng đương triều tiến thoái lưỡng nan…

Đăng cơ ba năm vẫn chưa có gì vang dội, danh hào “Dung quân” [1] – Ninh Hi Diệp hoàn toàn xứng đáng.

Không để ý nhàn ngôn toái ngữ của kẻ khác, cũng không bận tâm sự nóng lòng ôm cháu của thái hậu, chẳng sợ trong Đế sách [2] ghi là đoạn tụ, Ninh Hi Diệp cũng nhất quyết dính chặt lấy vị thừa tướng giả câm giả điếc bất giải phong tình kia.

Năm đó chính miệng ngươi ưng thuận việc hôn nhân làm sao có thể nói không ghi chép thì không giữ lời?

Đương kim thiên tử cực kì đắc ý…

Chú thích:

[1] Dung quân: dung/dong là tầm thường không có gì xuất sắc, quân là quân vương. (↑)

[2] Đế sách: là cuốn sách tiên đế để lại. (↑)

Review

Truyện trong triều các thứ. Công thích thụ từ bé rồi =)) dễ thương lắm ý. Nhưng Thụ vẫn chưa chịu thừa nhận tình cảm. Công thì luôn bày tỏ, Thụ thì cứ trốn mãi. Đến khi Công tổ chức tuyển tú nữ thì Thụ mới sợ mất Công mà theo. Rồi từ từ mọi người đều biết, qua đèo vượt suối, rồi hạnh phúc

Chính truyện

Mở đầu

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Ngoại truyện

Cuộc chia tay ngắn

Năm xưa

Bãi triều

TOÀN VĂN HOÀN