Nhiên dạ

8314

Tác giả:Nguyệt Nhiên Dạ
Thể loại: Xuyên việt, phụ tử, cổ trang, cung đình, H, một chút ngược luyến, phúc hắc công. xinh đẹp thụ, ấm áp sủng văn, HE.
Edit: Shalya

Văn Án

Xuyên qua? Lại chính là đứa trẻ vừa mới sinh.

Một cuộc lữ hành đến dị quốc.

Nhưng cuối cùng lại nảy sinh mối quan hệ khác với cha mình??

Mục lục

Chương 1

Chương 2Chương 3

Chương 4 Chương 5 Chương 6

Chương 7Chương 8 Chương 9 ✿ Chương 10 ✿ 

Chương 11Chương 12Chương 13

Chương 14 Chương 15

TOÀN VĂN HOÀN