Phản chuyển thú nhân

6448

Tác giả: Tiểu gia bất thị thụ (Ta không phải là thụ)
Thể loại: Dị giới, điền văn, đa thụ, thú nhân, xuyên không, trọng sinh, sinh tử
Editor: Linh Nhi

Án văn

Người thú với thân hình to khỏe cùng thể trạng cường tráng, ngoài ra còn có thể biến thành dã thú săn thức ăn và cùng hoài dựng sinh tử.

Số lượng giống đực rất thưa thớt dáng người ốm yếu, lại có làn da trắng bạch, mỹ mạo số lượng rất thưa thớt, phụ trách quản lý, chiến đấu, cùng với “gieo giống”.

Bộ chuyện nhất phu đa ‘thê’, cũng tức là nhất hùng đa thú, câu chuyện về mỹ công nhỏ nhắn cùng một dàn thụ tráng kiện xin được bắt đầu!!!

Mục Lục

Chương 1 Chương 2

Chương 3 Chương 4 Chương 5

Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10

`•.¸¸.•´´¯`••._.•`•.¸¸.•´´¯`••._.•`•.¸¸.•´´¯`••._.•`•.¸¸.•´´¯`••._.•

Chương 11 Chương 12

Chương 13 Chương 14 Chương 15

Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

`•.¸¸.•´´¯`••._.•`•.¸¸.•´´¯`••._.•`•.¸¸.•´´¯`••._.•`•.¸¸.•´´¯`••._.•

Chương 21 Chương 22

Chương 23 Chương 24 Chương 25

Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30

`•.¸¸.•´´¯`••._.•`•.¸¸.•´´¯`••._.•`•.¸¸.•´´¯`••._.•`•.¸¸.•´´¯`••._.•

Chương 31 Chương 32

Chương 33 Chương 34 Chương 35

Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40

`•.¸¸.•´´¯`••._.•`•.¸¸.•´´¯`••._.•`•.¸¸.•´´¯`••._.•`•.¸¸.•´´¯`••._.•

Chương 41 Chương 42

Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50

`•.¸¸.•´´¯`••._.•`•.¸¸.•´´¯`••._.•`•.¸¸.•´´¯`••._.•`•.¸¸.•´´¯`••._.•

Chương 51 Chương 52

Chương 53 Chương 54 Chương 55

Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61

,.-~*’¨¯¨’*•~-.¸-(_ (…HOÀN…) _)-,.-~*’¨¯¨’*•~-.¸