Tiểu lang tướng quân

4196

Tác giả : Mê Dương
Thể Loại : cổ trang, H, Nhất thụ nhất công,huyền huyễn.
Edit: by tieugiangnguyet

Lang Ái hệ liệt (狼爱系列)

1/ Lang Ái Tự Hỏa (quyển 1) + Lang Hậu Truyền Kỳ (quyển 2)
2/ Tiểu Lang Tướng Quân
3/ Ma Chi Luyến

Văn án

Tuy rằng sau khi bị biến thành người thì điệu bộ của hắn hơi yếu đuối,ẻo lả một chút, nhưng Sát Sát Nỗ Nhi xác thực chính là vị lang thần chỉ huy ngự lâm quân của cả lang tộc. Nhưng vì sao… A a a, lang đế vĩ đại của ta ơi! Vì sao đường đường là một lang tướng quân, cư nhiên lại bị một tên hội trưởng hội học sinh trung học ăn đến sạch sẽ như thế này, còn bắt hắn phải gọi y là “Đại ca” ?

Rõ ràng là không muốn chút nào,nhưng sau một thời gian thong thả ở cùng một chỗ với “Đại ca”, hết lần này tới lần khác y đều quấn quít theo sau hắn, vậy mà đột nhiên “Đại ca” lại biến mất. Ô ô… Đại ca, tiểu lang nhất định sẽ nghe lời ngươi nói mà. Nhưng trong thời gian “G**o p**i” bị toát ra lỗ tai với cái đuôi, đâu phải lỗi của ta,cũng không phải do ta không muốn khống chế, cớ sao cứ mắng xối xả lên đầu của ta a…

Ô ô… Đại ca, ngươi mau ra đây đi mà, tiểu lang rất nhớ “Thông thiên bổng” của ngươi a ~~~

MỤC LỤC

Tiểu lang tướng quân – CHƯƠNG 1

Tiểu lang tướng quân – CHƯƠNG 2

Tiểu lang tướng quân – CHƯƠNG 3

Tiểu lang tướng quân – CHƯƠNG 4

Tiểu lang tướng quân – CHƯƠNG 5

Tiểu lang tướng quân – CHƯƠNG 6

Tiểu lang tướng quân – CHƯƠNG 7

Tiểu lang tướng quân – CHƯƠNG 8

Tiểu lang tướng quân – CHƯƠNG 9

Tiểu lang tướng quân – CHƯƠNG 10

Tiểu lang tướng quân – CHƯƠNG 11 PN1

TOÀN VĂN HOÀN