Chú rồng nhỏ ăn ma pháp sư

3445

Tác giả:Hoài Dực
Thể loại: Đại thúc thụ, ngọt chết không đền mang, super HE.
Editor: Lười Nghĩ Tên

Văn Án

Simon đi lữ hành lần này thu hoạch được khá nhiều, đặc biệt nhất là con ấu Long giống đực hắn nhặt được trên đường về. Lúc hắn bắt gặp, con ấu long này vẫn còn nằm trong trứng, nhưng chẳng hiểu sao vỏ đã bị thứ gì đó làm vỡ ra. Long là sinh vật cao quý, hung mãnh nhưng đồng thời cũng là loài có lòng bảo hộ con cực lớn, nhưng cái trứng rồng này, lại bị bỏ rơi một mình ở nơi khỉ ho cò gáy, ấu long chưa trưởng thành bên trong cũng bị lộ ra ngoài, sinh mạng chỉ còn như đèn treo trước gió.

Mục Lục

Chương 1: Nhặt được một con pháo long
Chương 2: Long tộc ở nơi đó?
Chương 3: Simon sinh bệnh
Chương 4: Không tình nguyện chia lìa
Chương 5: Pháo Pháo trở về
Chương 6: Pháo Pháo làm chuyện xấu
Chương 7: Thuốc giải của Simon
Chương 8: Ăn thịt thỏ
Chương 9: Lần Thứ Hai Ăn Thịt Thỏ
Chương 10: Cái thứ ba thịt thỏ
Chương 11: Mang thai bên trong đùng đùng đùng
Chương 12: Nhiều tầng mang thai thiên phú
Chương 13: Simon có sữa hay không?
Chương 14: Biên cảnh Long hoạn
Chương 15: Nhạc mẫu đại nhân
Chương 16: Tuần Long pháp sư
Chương 17: Tình sắc nguyền rủa
Chương 18: Làm nũng Herbert
Chương 19: Nỗ lực loại thỏ thỏ
Chương 20: Simon mạnh mẽ

TOÀN VĂN HOÀN