Dị Thế Thú Duyên

9604

[Dị thế thú duyên]
异世兽缘

Tác giả: Ngữ Lạc Thiên Hồ [语落天狐]
Thể loại: lưu manh đế vương công x thông minh hoạt bát thụ, xuyên việt, thú nhân, cường cường, sinh tử, nhẹ nhàng không ngược, 1×1, HE
Chuyển ngữ: Gà Múp
Beta: Gà Tây Hồ & Gà So Cool & Gà Ki
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản edit: Hoàn

♥Mục lục♥

Văn án

Chương 1 = Chương 2 = Chương 3 = Chương 4 = Chương 5

Chương 6 = Chương 7 = Chương 8 = Chương 9 = Chương 10

Loading...

Chương 11 = Chương 12 = Chương 13 = Chương 14 = Chương 15

Chương 16 = Chương 17 = Chương 18 = Chương 19 = Chương 20

Chương 21 = Chương 22 = Chương 23 = Chương 24 = Chương 25

Chương 26 = Chương 27 = Chương 28 = Chương 29 = Chương 30

♥Toàn văn hoàn♥