Phá vỡ định mệnh

7875

Tác giả:Không Ngốc
Thể loại:Đam Mỹ, H văn, ABO, Hiện đại, sinh tử văn, 1×1, HE.
Nguồn:wattpad.com/user/khongngoc00, Sàn Truyện

Văn án:

Định mệnh nói rằng tỷ lệ tương thích phải là một con số gần như tuyệt đối.

Nhưng, người cuối cùng Omega như ta lựa chọn.

Có thể tin được sao?

Lại là một Alpha có độ tương thích chỉ 9%.

– ——–

Jan,

Jan.

Bao giờ thì ngươi rời xa ta?

Sẽ không.

Jan, Vì sao tay ngươi lại bị thương?

Là ta sơ xảy.

Thế Lân bật cười đến lay mái tóc tơ mềm.

Ngươi là Alpha, lại là cảnh vệ, vậy mà dùng dao cũng sơ xảy?. Làm sao bảo vệ được ta?

Dùng tính mạng của ta.

Mục Lục

Chương 1

Chương 2Chương 3

Chương 4Chương 5Chương 6

Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

HOÀN