Anh ấy không phải là núi băng

Nguồn: https://lylulu.wordpress.com
Tác giả: Vô công bất thụ lục
Thể loại: đồng nhân đam mỹ, 1×1, băng sơn ôn nhu anh tuấn công x kiêu ngạo lãnh đạm mỹ thụ, ngọt ngào, học đường, hiện đại, song khiết
Tình trạng bản gốc: Hoàn 15c
Editor: Lyl
Tình trạng bản edit: Hoàn

Văn án

Khi Tezuka aka EQ nhỏ hơn 10 yêu Ryoma aka tình yêu ngu ngốc.

|| Chương 1 – 5 | Chương 6 – 10 | Chương 11 – 15 ||

Hoàn

Loading...