Cổ trang

Đam mỹ cổ trang – Truyện cổ trang hay cổ đại là những câu chuyện xảy ra ở thời đại phong kiến, với những vị vương gia, quân hầu,…

Đây là một trong những thể loại truyện đam mỹ được nhiều người yêu mến cổ đại yêu thích và thỏa sức tưởng tượng về một cái “tôi” khi sống ở thời đại này.

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê

Tác giả:Lãng Hoa Điểm Điểm Thể loại: trùng sinh, nam nam thế giới, nhược công x cường thụ, ôn nhu công, anh tuấn nhân thê...
Thiên hữu

Thiên hữu

Tác giả:Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: xuyên việt, Thanh xuyên, thiên chi kiêu tử, không ngược, 1×1, HE. Edit: Nấm Beta: Haru Nguồn:bachhoacac.wordpress.com Văn Án Truyện Thiên hữu của...
Cùng quân đi về

Cùng quân đi về

Tác giả:Đào Chi Yêu Thể loại: Trầm ổn ôn nhu hoàng đế công x Đại nội tổng quản ôn nhuận kiên cường trung khuyển thụ,...
Tự mình đa tình

Tự mình đa tình

Tác giả:Tạp Liệt Phu Tư Cơ Thể loại: Đam mỹ, tu chân, HE, xuyên thư, Ngọt sủng, Niên hạ, Cẩu huyết, Gương vỡ lại lành,...
Tiêu tương thủy sắc

Tiêu tương thủy sắc

Tác giả:Neleta Thể loại : Cổ trang, cung đình, cường công ôn nhu thụ, nhất thụ lưỡng công, công cực sủng thụ, sinh tử văn,...
Tàng yêu

Tàng yêu

Tác giả:Neleta Thể loại:Đam Mỹ, cổ trang, ngược, cung đình, sinh tử văn, ngược, HE. Editor: Nguyệt Nhi Beta: Tiểu Anh Nguồn:thoidaihoangkim.wordpress.com Văn Án Hắn là một trong nhiều trai...
Phiến tử x công lược x xuyên việt

Phiến tử x công lược x xuyên việt

Tác giả:Đồi Thể loại: Xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, âm mưu lừa gạt các loại, NP, tổng thụ, dưỡng thành, yêu nghiệt,...
Băng sơn vương gia đích ái nhân

Băng sơn vương gia đích ái nhân

Tác giả:Thúc Thúc Thể Loại: Cổ trang, cường công nhược thụ, ngược, HE Edit & Beta: Aoi Gin, Tiểu Hi Hi aka Hikaruchan Nguồn: https://www.blogger.com Văn Án Đường Tống...
Đoạn tương tư

Đoạn tương tư

Tác giả: Tùy Phong Phi Thể loại: đam mỹ, huyền huyễn, ngược luyến, ngược tâm, lãnh công x phúc hắc si tình thụ, nhất công...
Mạch thanh

Mạch thanh

Tác giả:Huyễn Ái Vô Ái. Thể loại: đam mĩ, xuyên việt, phụ tử, cung đình, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, công sủng thụ, HE Edit:...