Cổ trang

Đam mỹ cổ trang – Truyện cổ trang hay cổ đại là những câu chuyện xảy ra ở thời đại phong kiến, với những vị vương gia, quân hầu,…

Đây là một trong những thể loại truyện đam mỹ được nhiều người yêu mến cổ đại yêu thích và thỏa sức tưởng tượng về một cái “tôi” khi sống ở thời đại này.

Thi tượng bí tình lục chi hỉ thần hội

Thi tượng bí tình lục chi hỉ thần hội

Tác giả:Lâm Bội Thể loại:Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ Chuyển ngữ: Yuan Số chương: 13 chương + Phiên ngoại Nguồn:fukurou275.wordpress.com Văn Án Bốn nhân vật chính trong truyện, mỗi...
Sư đệ vẫn chưa diệt khẩu ta

Sư đệ vẫn chưa diệt khẩu ta

Tác giả:Tử Lộ Thể loại: Niên hạ, tu tiên, xuyên sách, hệ thống, tâm cơ thâm trầm nhân vật phản diện công x nội tâm...
Thiên hạ tuyệt chi chậm độc

Thiên hạ tuyệt chi chậm độc

Tác giả:Lâm Bội Thể loại: cổ trang, giang hồ, ngụy phụ tử, ôn nhu công, cường thụ, niên thượng Nguồn:bachda2000.wordpress.com Văn Án Ở dưới chân núi hắn nhặt...
Mua tình

Mua tình

Tác giả: Miêu Lôi Đặc (喵雷特) Thể loại: Giang hồ cổ xưa, ngọt văn, 18+, không phải thanh thủy văn. Nguồn: https://anvulau.wordpress.com Edit: An Ju Nhân vật chính:...
Xuân thụ mộ vân

Xuân thụ mộ vân

Tác giả:Vị Lương Thể loại:Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại Nguồn:reviewhontap.wordpress.com Văn Án Một thanh niên bình thường không có gì gọi là nổi bật một...
Quân vương

Quân vương

Tác giả:Duật Kiều Thể loại: cổ trang cung đình, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, phụ tử (trá hình), ngược, HE Biên tập: Mặc...
Xuyên việt chi gia hữu hiền thê

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê

Tác giả:Lãng Hoa Điểm Điểm Thể loại: trùng sinh, nam nam thế giới, nhược công x cường thụ, ôn nhu công, anh tuấn nhân thê...
Thiên hữu

Thiên hữu

Tác giả:Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: xuyên việt, Thanh xuyên, thiên chi kiêu tử, không ngược, 1×1, HE. Edit: Nấm Beta: Haru Nguồn:bachhoacac.wordpress.com Văn Án Truyện Thiên hữu của...
Cùng quân đi về

Cùng quân đi về

Tác giả:Đào Chi Yêu Thể loại: Trầm ổn ôn nhu hoàng đế công x Đại nội tổng quản ôn nhuận kiên cường trung khuyển thụ,...
Tự mình đa tình

Tự mình đa tình

Tác giả:Tạp Liệt Phu Tư Cơ Thể loại: Đam mỹ, tu chân, HE, xuyên thư, Ngọt sủng, Niên hạ, Cẩu huyết, Gương vỡ lại lành,...