Đại thần tiềm quy tắc

1272

Tác giả: Tùy Hoan
Thể loại: đam mỹ, võng du (một chút), 1×1, nhẹ nhàng văn, hiện đại, he.
Edit: natsu

Văn Án

Đây là cố sự về một tiểu thụ bề ngoài khốc khốc, nội tâm rất manh, rất khả ái ở trên internet gặp phải phúc hắc tiểu công. Sau khi ở chung, mới dần dần phát hiện ra vị suất ca ở căn phòng cách vách mỗi ngày cười đến xuân quang nhộn nhạo, chính là vị đại thần xấu xa đến không đền mạng của nhà hắn.

Mục Lục

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5
Chương 6 Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10
Chương 11Chương 12 Chương 13 Chương 14Chương 15
Chương 16Chương 17 Chương 18Chương 19Chương 20
Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25
Chương 26 Chương 27Chương 28Chương 29  ♥

Toàn văn hoàn