Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính
Thể loại: Đam mỹ, hướng dễ dàng, giang hồ ân oán, dị quốc kỳ duyên, thiên chi kiêu tử, cải trang giả dạng
Dịch: QT
Edit: Tử Linh, Thánh Thiện (= =)
Tình trạng bản gốc: Đang tiến hành
Tình trạng edit: Đang tiến hành

———————-

Văn án:

Giang sơn nhiều nguy nan, đó là chuyện của giang sơn.

Giang hồ nhiều thị phi, đó là chuyện của giang hồ.

Hắn bất quá là khách tha hương kiếm miếng cơm ăn.

Bán kiếm mua cầm, xin chính là thanh tịnh.

———————-

♣ Mục lục ♣

Tiết tử

Đấu giác câu tâm

(Dùng hết tâm cơ đấu với nhau)

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9

Khắc cốt minh tâm

(Khắc tận cốt tạc tận tâm)

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9

Động phách kinh tâm

(Chấn động tâm can)

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9

Biệt hữu dụng tâm

(Có dụng tâm khác)

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9

Cao hạ tại tâm

(Cao thấp tại tâm)

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9

Phỉ thạch chi tâm

(Tâm không là đá)

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9

Phiên ngoại – Đồng Túy

– Toàn văn hoàn –