Thiên vương II

Tác giả:Tô Du Bính
Thể loại:hiện đại, viễn tưởng, nhẹ nhàng vui vẻ, tình yêu thuần khiết, 1×1, cường công x cường thụ, Thiên vương hệ liệt – bộ thứ 2
Nhân vật chính: Anh Hạo Hanh x Tư Đồ Sênh
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Editor:Ôn Khách Hành, Mimi, Jin Jin, Vi Vũ
Beta:Mimi, Mít
Nguồn:phongkieudabac.net

Một trích đoạn ngắn giữa hai nhân vật chính:

Tư Đồ Sênh: Tôi cầu tài như kẻ khát khô cầu nước uống

Anh Hạo Hanh: Gia tài của tôi bạc triệu nha

Tư Đồ Sênh:Tôi chỉ cần tiền, không cần người

Anh Hạo Hanh:Tôi cần người, không ngại mất thể diện đâu

Mục Lục

Phần 1: Thiên vương ở địa cầu

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5

Phần 2: Không phải oan gia không tụ họp

Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9

Phần 3: Lại biến thành vũ hội hóa trang

Chương 10 – Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14

Phần 4: Bầu bạn bên nhau cả đời đi

Chương 15 – Chương 16 – Chương 17 – Chương 18

Phần 5: Sắm vai phản diện không đúng cách

Chương 19 – Chương 20 – Chương 21 – Chương 22 – Chương 23

Phần 6: Anh hai đáng ghét nhất

Chương 24 – Chương 25 – Chương 26 – Chương 27 – Chương 28

Phần 7: Baba quá đau lòng

Chương 29 – Chương 30 – Chương 31 – Chương 32

Phần 8: Kế hoạch giải cứu con tin bị bắt cóc

Chương 33 – Chương 34 – Chương 35 – Chương 36 – Chương 37

Chương 38 – Chương 39

Phần 9: Con là người bạn tốt nhất của nó

Chương 40 – Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44

Chương 45 – Chương 46

Phần 10: Nhiệm vụ đếm ngược thời gian

Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50 – Chương 51

Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55 – Chương 56

Chương 57 – Chương 58

Phần 11: Đại kết cục – Tất cả chấm dứt

Chương 59 – Chương 60 – Chương 61 – Chương 62 – Chương 63

Chương 64 – Chương 65 – Chương 66 – Chương 67 – Chương 68

HOÀN