TM Cả Nhà Ngươi Đều Là Thụ

1454

Tác giả: Vũ Ngư Hoán Trần
Tình trạng bản gốc : Hoàn
Tình trạng biên dịch : Hoàn
Editor : Rừng Thần Thoại

Văn án :

TM ngươi mới là thụ, TM cả nhà ngươi đều là thụ ! Con mắt ngươi thấy ta kiêu ngạo, cái này ta gọi là phong độ, hiểu không? A. . . A. . . . TM ngươi buông. . ra mau. . . . A. . . Ô. . . . . Ngươi. . Ngày mai còn muốn. . xuống. . giường. . . A. . A.

Nội dung : đô thị tình duyên l hoan hỉ oan gia l xuân phong nhất độ.

Diễn viên : Tần Nam l Tô Bắc Bắc ┃ Phối hợp diễn: Tần Vân, Tô Đông┃Cái khác : Phúc hắc công l Tạc mao thụ l Ngọt l Vui vẻ l Thoải mái l HE.

*TM là một tiếng chửi .( tác giả chia chương khó hiểu, nên ta tự chia)

Loading...

Spo: Em thụ từng bước bị đưa vào tròng :))~

~Chính văn~

l 01 l l 02 l l 03 l l 04 l l 05 l

l 06 l l 07 l l 08 l l 09 l l 10 l

l 1 1 l l 12 l l 13 l l 14 l l 15 l

l 16 l l 17 l l 18 l l 19 l l 20 l

l 21 l l 22 l

~Hoàn~