Xà Ngã Kỵ Thùy

8169

Tác giả: Mê Dương – 迷羊
Editor: Thủy Linh Long
Beta-reader: Hầu lão bà bà, Tiểu Hi aka Hà Ảnh, Lynn
Dịch và hỗ trợ: QT bá phụ, Gu Gồ sư huynh, Hán Việt từ điển thúc thúc
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, nhân x thú, HE.
Pairing: Na Lam x Mesel
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản edit: Hoàn

———
1/ Ái Đích Báo Báo (爱的豹豹) + Cấp Ngã Báo Báo (给我豹豹)
2/ Hồ Lý Hồ Đồ Ái Thượng Nhĩ (狐里狐涂爱上你)
3/ Xà Ngã Kỵ Thùy (蛇我骑谁)
4/ Thú Tính Đại Phát chi Thần Hồn Điên Đảo (神魂颠倒)
5/ Đầu Lang Tống Báo
———

Văn án

Cao Già thánh quốc hoàng thất đại đại tìm kiếm ‘Báo chi hoàn’ và ‘Hồ chi hoàn’ đã lần lượt thu được, Na Lam vương tử tuấn mỹ lạnh lùng, phụng mệnh bước lên chiến hạm Articulatio No. lấy được chiếc ‘Xà chi hoàn’ cuối cùng, nhưng liếc mắt liền thấy người đàn ông cao quý nghiêm lệ…

Mượn danh nghĩa huấn luyện, mê hoặc hắn, chinh phục hắn, chiếm hữu hắn!

Nhìn Na Lam vương tử hóa thân kim xà làm sao ‘cưỡi’ lên ‘Thiên hạ đệ nhất ma quỷ hạm trưởng’ !

‘Xà ngã kỵ thùy’ vì ngươi dấy lên làn sóng ‘dục’ cuồn cuộn ngất trời.

MỤC LỤC

Đệ nhất chương

Đệ nhị chương

Đệ tam chương

Đệ tứ chương

Đệ ngũ chương

Đệ lục chương

Đệ thất chương

Đệ bát chương

Đệ cửu chương

Đệ thập chương

Vĩ thanh

Đặc điển: Giai điệu Carnaval

—Hoàn—