Hồ Lý Hồ Đồ Ái Thượng Nhĩ

3765

Tác giả: Mê Dương
Thể loại : Huyền huyễn,nhất thụ nhất công, H văn, HE.
Translator: Maru chan
Proof Reader : Băng Tiêu
Cleaner : Ansa
Editor : Ansa
Quality Check : Băng Tiêu

———
1/ Ái Đích Báo Báo (爱的豹豹) + Cấp Ngã Báo Báo (给我豹豹)
2/ Hồ Lý Hồ Đồ Ái Thượng Nhĩ (狐里狐涂爱上你)
3/ Xà Ngã Kỵ Thùy (蛇我骑谁)
4/ Thú Tính Đại Phát chi Thần Hồn Điên Đảo (神魂颠倒)
5/ Đầu Lang Tống Báo
———

Văn án

Tất cả mọi người của đế quốc Cao Gìa đều cho rằng gần đây đã quá náo nhiệt rồi.

Nơi nơi đều có thể nhìn thấy cảnh hai vị vương tử Tử Thần cùng Tử Lẫm âu yếm nịnh nọt vị “Hoàng phi” của bọn họ.

Thật khiến người ta xấu hổ mà.

Mục Lục

Chương 1 Chương 2

Chương 3 Chương 4

Chương 5 Chương 6

Chương 7 Chương 8

Chương 9 Chương 10

Vĩ Thanh

Phiên Ngoại

TOÀN VĂN HOÀN