Tây Lam Yêu Ca

2039

•.ღ°•Tây Lam Yêu Ca•.ღ°•
-Du Mộng Y Nhiên-

Nguồn: VnSharing
Thể loại: Cổ đại, cung đình, huyễn huyễn, ma pháp, phụ tử văn

Văn án:

Sinh ra trong gia tộc vươn đầy tội ác từ ngàn xưa, bé thân là con trai tộc trưởng lại bị đẩy vào Luyện Ngục Huyết Trì. Linh hồn mạc nhiên của bé một lần nữa thức tỉnh, đối mặt là cung điện đổ nát, cùng mẫu phi điên cuồng.

Tác phẩm này…vốn là một áng văn dịu dàng ấm áp.

Edit: Cáo ngố Beta: Rồng béo

____◆☆◆____Quyển 1____◆☆◆____

[Thiên] [Đông Lăng Hồn Thương]

Chương 1 Chương 2Chương 3Chương 4

Chương 5

[Thiên] [Cung Đình Tây Lam]

Chương 6Chương 7Chương 8 Chương 9

Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13 Chương 14

Chương 15

Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19

Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24

Chương 25

Chương 26 Chương 27Chương 28Chương 29

Chương 30

Chương 31 ✿ Chương 32 ✿ Chương 33 ✿ Chương 34

Chương 35

Chương 36 ✿ Chương 37 ✿ Chương 38 ✿ Chương 39

Chương 40

Chương 41 ✿ Chương 42 ✿ Chương 43 ✿ Chương 44

Chương 45

Chương 46 ✿ Chương 47 ✿ Chương 48 ✿ Chương 49

Chương 50

Chương 51 ✿ Chương 52 ✿ Chương 53 ✿ Chương 54

Chương 55

Chương 56 ✿ Chương 57 ✿ Chương 58 ✿ Chương 59

Chương 60

Chương 61 ✿ Chương 62✿ Chương 63 ✿ Chương 64

Chương 65

Chương 66 ✿ Chương 67 ✿ Chương 68 ✿ Chương 69

____◆☆◆____Quyển 2____◆☆◆____
[Thiên] [Yêu Tinh]

Chương 1 ✿ Chương 2 ✿ Chương 3 ✿ Chương 4

Chương 5

Chương 6 ✿ Chương 7 ✿ Chương 8 ✿ Chương 9

Chương 10

Chương 11 ✿ Chương 12✿ Chương 13 ✿ Chương 14

Chương 15

Chương 16 ✿ Chương 17 ✿ Chương 18 ✿ Chương 19

Chương 20

Chương 21 ✿ Chương 22 ✿ Chương 23 ✿ Chương 24

Chương 25

Chương 26 ✿ Chương 27 ✿ Chương 28 ✿ Chương 29

Chương 30

Chương 31 ✿ Chương 32 ✿ Chương 33 ✿ Chương 34

Chương 35

Chương 36 ✿ Chương 37 ✿ Chương 38 ✿ Chương 39

Chương 40

Chương 41 ✿ Chương 42 ✿ Chương 43 ✿ Chương 44

Chương 45

Chương 46 ✿ Chương 47 ✿ Chương 48 ✿ Chương 49

Chương 50

Chương 51 ✿ Chương 52 ✿ Chương 53 ✿ Chương 54

Chương 55

Chương 56 ✿ Chương 57 ✿ Chương 58 ✿ Chương 59

Chương 60

Chương 61 ✿ Chương 62✿ Chương 63 ✿ Chương 64

Chương 65

Chương 66 ✿ Chương 67 ✿ Chương 68 ✿ Chương 69

Chương 70

Chương 71 ✿ Chương 72

____◆☆◆____Quyển 3____◆☆◆____
[Thiên] [Mạn Đà La Hắc Sắc]

Chương 1 ✿ Chương 2 ✿ Chương 3 ✿ Chương 4

Chương 5

Chương 6 ✿ Chương 7 ✿ Chương 8 ✿ Chương 9

Chương 10

Chương 11 ✿ Chương 12✿ Chương 13 ✿ Chương 14

Chương 15

Chương 16 ✿ Chương 17 ✿ Chương 18 ✿ Chương 19

Chương 20

Chương 21 ✿ Chương 22 ✿ Chương 23 ✿ Chương 24

Chương 25

Chương 26 ✿ Chương 27 ✿ Chương 28 ✿ Chương 29

Chương 30

Chương 31 ✿ Chương 32 ✿ Chương 33 ✿ Chương 34

Chương 35

Chương 36 ✿ Chương 37 ✿ Chương 38 ✿ Chương 39

Chương 40

Chương 41 ✿ Chương 42

____◆☆◆____Quyển 4____◆☆◆____
[Thiên] [Bích Lạc Hoàng Tuyền]

Chương 1 ✿ Chương 2 ✿ Chương 3 ✿ Chương 4

Chương 5

Chương 6 ✿ Chương 7 ✿ Chương 8 ✿ Chương 9

Chương 10

Chương 11 ✿ Chương 12✿ Chương 13 ✿ Chương 14

Chương 15

Chương 16 ✿ Chương 17 ✿ Chương 18 ✿ Chương 19

Chương 20

Chương 21 ✿ Chương 22 ✿ Chương 23 ✿ Chương 24

Chương 25

Chương 26 ✿ Chương 27 ✿ Chương 28 ✿ Chương 29

Chương 30

Chương 31 ✿ Chương 32 ✿ Chương 33 ✿ Chương 34

Chương 35

Chương 36 ✿ Chương 37 ✿ Chương 38 ✿ Chương 39

Chương 40

Chương 41 ✿ Chương 42 ✿ Chương 43 ✿ Chương 44

Chương 45

Chương 46 ✿ Chương 47 ✿ Chương 48 ✿ Chương 49

Chương 50

Chương 51 ✿ Chương 52 ✿ Chương 53 ✿ Chương 54

Chương 55

Chương 56 ✿ Chương 57 ✿ Chương 58 ✿ Chương 59

Chương 60

Chương 61 ✿ Chương 62✿ Chương 63 ✿ Chương 64

Chương 65

Chương 66 ✿ Chương 67 ✿ Chương 68 ✿ Chương 69

Chương 70

Chương 71 ✿ Chương 72 ✿ Chương 73 ✿ Chương 74

Chương 75

Chương 76 ✿ Chương 77 ✿ Chương 78 ✿ Chương 79

Chương 80

Chương 81 ✿ Chương 82 ✿ Chương 83 ✿ Chương 84

Chương 85

Chương 86 ✿ Chương 87 ✿ Chương 88 ✿ Chương 89

Chương 90 ✿ Chương 91

____◆☆◆____Phiên Ngoại____◆☆◆____

[PN] Mạc Tà

[PN] Mạn La

[PN] Đế Luyện Tà

♥•.ღ°•- Toàn Văn Hoàn-•.ღ°•♥