Cổ mộ kỳ duyên

1943

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ
Thể loại: cổ trang, cung đình, xuyên qua, nhất thụ nhất công, huyền huyễn, HE
Tình trạng bản gốc: hoàn
Tình trạng edit: đã hoàn thành
Editor: luckfox
Beta: Yunjae
Nhân vật: Viên Dã x Bách Lý Giang

Tóm tắt

Vũ Vân hoàng triều ở Đông đại lục có 7 vị hoàng tử trong đó nổi bất nhất chính là Ngũ vương gia Viên Dã, được xưng là chiến thần, bách chiến bách thắng, ở trên chiến trường khiến cho kẻ địch run sợ. Vị này chỉ có một tật xấu duy nhất là tính trăng hoa, phong lưu, giam cầm không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

1000 năm trước Đông Đế chết đi để lại một di lệnh, cứ 100 năm một quốc gia sẽ phải cử đi hoàng tử của mình vào cổ mộ để thực hiện yêu cầu của Đông Đế, nếu không tuân mệnh thì 10 năm sau sẽ có tai họa giáng xuống toàn đại lục.

Thời kỳ 100 năm đã tới, lần này đến lượt Vũ Vân hoàng triều, hoàng thượng hỏi xem có vị hoàng tử nào tự nguyện đi thì vương gia của chúng ta trong lúc mơ màng nghe nhầm thành hỏi tối nay có đi thanh lâu không nên đã mừng rỡ đồng ý, từ đấy bánh xe vận mệnh bắt đầu.

Mục Lục

Chương 1-Chương 2

Loading...

Chương 3-Chương 4

Chương 5-Chương 6

Chương 7-Chương 8

Chương 9-Chương 10

Chương 11-Chương 12

Chương 13-Chương 14

Chương 15-Chương 16

Chương 17-Chương 18

Chương 19-Chương 20

Chương 21-Chương 22

Chương 23-Chương 24

Chương 25-Chương 26

Chương 27-Chương 28

Chương 29-Chương 30

Chương 31-Chương 32

Chương 33-Chương 34

Chương 35-Chương 36

Chương 37-Chương 38

Chương 39-Chương 40

Chương 41

HOÀN