Dương Thư Mị Ảnh

1457

Tác giả: Nam Phong Ca (Hà Triệt)

Thể loại: Giang hồ, nhất thụ nhất công, sinh tử văn, chính nghĩa công, ngoan độc thụ ,HE

Edit: Ya

Beta-reader: Ki

Tóm tắt

loading...

Thụ là ma giáo chủ, công là đại hiệp.
Em thụ nằm trong danh sách 10 nhân vật nguy hại võ lâm cần phải diệt trừ của anh công.
Một ngày, anh xách kiếm lên núi trừ em. Sau một trận quyết đấu, em thụ bị thương nặng. Anh công thì bị trúng xuân dược. Thần trí ko rõ, nên anh đã ăn luôn em.

Sau anh công xuống núi, em thụ thì mang thai…..

Rất thích truyện này, công hảo suất khí, võ công cao cường, ôn nhu, lại có trách nhiệm, thương yêu vợ con.—> Hảo công
Anh công phải hao hết tâm trí, chịu nhiều cực khổ, mới đắt tới được giai nhân trong ngực.
Con của hai người thì dễ thương ui dễ thương, béo ơi béo.

Đọc mấy cái phiên ngoại mà ngọt a ngọt ,

Dương thư mị ảnh – Tự chương

MỤC LỤC

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – Tiết tử

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 1

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 2

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 3

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 4

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 5

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 6

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 7

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 8

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 9

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 10

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 11

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 12

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 13

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 14

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 15

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 16

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 17

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 18

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 19

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 20

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 21

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 22

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 23

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 24

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 25

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 26

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 27

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 28

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 29

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 30

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 31

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 32

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 33

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 34

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 35

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 36

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 37

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 38

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 39

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 40

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 41

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 42

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 43

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 44

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 45

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 46

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 47

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 48

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 49

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 50

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 51

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 52

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 53

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 54

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 55

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 56

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 57

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 58

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 59

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 60

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 61

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 62

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 63

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 64

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 65

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 66

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 67

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 68

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 69

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 70

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 71

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 72

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 73

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 74

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 75

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 76

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 77

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 78

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 79

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 80

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 81

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 82

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 83

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 84

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 85

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 86

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 87

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 88

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 89

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 90

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 91

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 92

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 93

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 94

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 95

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 96

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 97

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 98

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 99

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 100

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 101

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 102

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 103

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 104

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 105

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 106

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 107

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 108

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 109

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 110

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 111

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 112

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 113

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 114

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 115

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 116 PN1

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 117 PN2 GIANG HỒ ĐỆ NHẤT MỸ NHÂN

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 118 PN3 TIỄN ẢNH

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 119 PN4 CUỘC SỐNG A CUỘC SỐNG

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 120 PN5

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 121 PN6

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 122 PN7

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 123 PN8 NHẬT KÝ TRƯỞNG THÀNH CỦA TIỂU THẠCH ĐẦU

Dương thư mị ảnh Nam phong ca – CHƯƠNG 124 PN9

Loading...