Trần sự

2175

Tác giả: Tô Du Bính
Thể loại: Đông Phương, huyền huyễn, 1×1, HE
Tình trạng: HOÀN
Độ dài: 100 chương.
Dịch: Phong Bụi
Nguồn: https://phongbui.wordpress.com

Văn án:

Làm quan nơi trần thế, Trần Trí cần cù, cần cù, cuối cùng thăng thiên.

Sau này làm quan ở Tiên giới, Trần Trí cần cù, cần cù, cuối cùng gây họa.

Vì thế, Trần Trí bắt đầu vòng tuần hoàn chết tiệt: gánh tội vạ, sửa tội vạ, gánh tội vạ, sửa tội vạ …

Trần Trí: Ta chỉ hỏi một chút, rốt cuộc đã xong chưa, đã xong chưa!

Trần Trí là một nhân viên công vụ vĩ đại của Hoàng Thiên Nha, nhiệm vụ là giữ gìn Thiên Đạo Quốc vận. Có một ngày, tân Hoàng đế vốn dĩ đã định đột nhiên phủi tay không làm, y đành phải khoác da cựu Hoàng đế đuổi theo sau hắn gào khóc: Cầu soán vị! Cầu giết ta!

Nhân vật chính: Trần Trí, Thôi Yên.

Mục Lục

1. Vong quốc chi quân

Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín | Mười

2. Nguyệt hạ chi mưu

Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín | Mười

3. Tiền thế chi trái

Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín | Mười

4. Sư đồ chi tình

Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín | Mười

5. Xưng đế chi lộ

Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín | Mười

6. Tuyệt thế chi niệm

Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín | Mười

7. Hỗn chiến chi ngụy

Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín | Mười

8. Hướng nguyệt chi tâm

Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín | Mười

9. Vị tiễn chi ước

Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín | Mười

10. Cách thế chi ngộ

Một | Hai | Ba | Bốn | Năm | Sáu | Bảy | Tám | Chín | Mười

.Hoàn.