Thủy dữ hỏa

5229

Tác giả: Chocolat không ngọt 1
Thể loại: Cổ trang, nửa thuần sinh, ngược ngọt, HE
Editor: Sakura Trang

P/s: Ta là con ong chăm chỉ đây, lấp hố này ta lại đào hố khác. Hố mới đây mọi người mau sụp hố ủng hộ ta đi nào! Nửa thuần sinh, truyện khá dài đấy, cảnh sinh con thì khỏi phải nói, thỏa mãn các nàng ke ke

Mục lục

Chương 1 ∴ Chương 2

Chương 3 ∴ Chương 4 ∴ Chương 5

Chương 6 ∴ Chương 7Chương 8 ∴ Chương 9

Loading...

Chương 10 ∴ Chương 11

Chương 12 ∴ Chương 13 ∴ Chương 14

Chương 15 ∴ Chương 16Chương 17 ∴ Chương 18

Chương 19 ∴ Chương 20

Chương 21 ∴ Chương 22 ∴ Chương 23

Chương 24 ∴ Chương 25 Chương 26 ∴ Chương 27

Chương 28 ∴ Chương 29

Chương 30 ∴ Chương 31 ∴ Chương 32

Chương 33 ∴ Chương 34Chương 35 ∴ Chương 36

Chương 37

⊇ ~ Hoàn ~ ⊇