Trọng đăng tiên đồ

7107

Tác giả : Thiệu Hưng Thập Nhất
Editor : Rừng Thần Thoại
Tình trạng bản gốc : Hoàn 80 chương ( 76 Chương + 4 PN)
Tình trạng bản dịch : Hoàn
Thể loại : Trọng Sinh, Sinh Tử, Cường Cường, Tu Chân, Huyền Huyễn, 1V1, HE
Báo Thù Rửa Hận, Sảng Văn, Ngược Tra, Công Sủng Thụ, Tình cảm ấm áp.

Văn Án

Trọng sinh sau đó báo thù, thoải mái, toàn văn không ngược.

Kiếp trước, Mặc Ngôn thua rất thảm, kiếp này, y sống lại thêm lần nữa, muốn đem mọi thứ thuộc về bản thân, đòi lại tất cả.

Chỉ có điều, kiếp này có một chuyện vui mừng ngoài ý muốn, người cha kiếp trước của y, đã có cơ gội gặp lại.

Văn này có tình tiết sinh tử, không thích chớ vào.

Biên tập đánh giá:

Kiếp trước, Mặc Ngôn bị lòng mang ý xấu của Côn Luân Hồng Thông Thiên nuôi thành phế nhân, bị Hồng Nho Văn phản bội, cuối cùng bị chết thảm trong tù thất. Âm hồn trôi nổi tại thế mấy trăm năm mới dấn thân vào Luân Hồi, cũng không biết đã có người đùng đạo pháp huyết tế mười vạn năm đưa Mặc Ngôn quay về năm mười tuổi. Lần này, sống lại lần nữa, Mặc Ngôn muốn đem mọi thứ thuộc về bản thân đòi về, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho cha con Hồng gia đã hại chết y! Thiên địa chi đạo, thích giả sinh tồn(1).

Nhân vật chính sống lại, không ngây thơ nhu nhược như trước, nỗ lực khiến bản thân mạnh lên, trên con đường tu tiên tới báo thù. Câu truyện thiện ác đan xen, nhẹ nhàng một chút mà nói, thể hiện một thế giới nhược nhục cường thực(2) tàn khốc, đậm chất Cổ Phong. Người kiếp trước cùng Mặc Ngôn kết thành tình duyên là ai? Đã không tiếc hi sinh đạo pháp giúp Mặc Ngôn trọng sinh là ai? Tác giả thiện mai phục bút, hấp dẫn độc giả cùng đi theo nhân vật chính vạch trần từng cái đáp án.

(1)Thiên địa chi đạo, thích giả sinh tồn: Đạo lý của Trời Đất là chỉ kẻ mạnh mới có thể sống sót được.

(2)nhược nhục cường thực: Cá lớn nuốt cá bé.

Nhân vật chính : Mặc Ngôn
Nhân vật phụ : Thương Minh, Hồng Thông Thiên, Mặc Thăng Tà, Hồng Nho Văn, Bạch Liên.

Chính Văn

Tiền Thế Nhân Quả

Chương 01 Chương 02

Mười Năm Mài Kiếm

Chương 03 Chương 04 Chương 05 Chương 06 Chương 07

Chương 08 Chương 09 Chương 10 Chương 11 Chương 12

Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17

Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22

Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27

Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32

Chương 33.1 33.2 Chương 34.1 34.2 Chương 35.1 35.2

Chương 36.1 36.2 Chương 37.1 37.2

Thanh Phong Ai Đỡ?

Chương 38.1 38.2 Chương 39.1 39.2 Chương 40.1 40.2

Chương 41.1 41.2 Chương 42 Chương 43 Chương 44

Chương 45 Chương 46.1 46.2 Chương 47 Chương 48

Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53

Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57.1 57.2

Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62

Chương 63.1 63.2 Chương 64.1 64.2 Chương 65.1 65.2

Chương 66.1 66.2 Chương 67

Trọng Đăng Tiên Đồ

Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71

Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75

Chương 76.1 76.2

Phiên Ngoại

Chương 77 Chương 78

Chương 79 Chương 80

Hết