Về việc tại sao Lăng gia tuyệt tự

2081

Tác giả : Huyền Huyền Vu Thư
Tình trạng bản gốc : Hoàn ( 129 chương)
Tình trạng bản dịch : Đã hoàn.
Editor : Rừng Thần Thoại
Thể loại : Cổ đại – Giang hồ – Thỏa mái – Nhiều CP – 1×1 – HE

♥ Văn án ♥

Lăng phu nhân: Mẹ không muốn để ý dáng vẻ chết dí này của con, nhưng mẹ muốn ôm cháu trai!

Lăng Huyền Sương: Dù mẹ muốn để ý, con đây cũng không làm gì được, tuy con ở phía dưới, nhưng con không sinh được.

Lăng phu nhân: …

Bà hai: Lăng Huyền Uyên, nếu con để cho mẹ ôm cháu trai, chuyện của hai các con mẹ sẽ đồng ý. Nè nè nè con đứng lại đó cho mẹ!

Loading...

Bà hai: Huyền Thư, mẹ muốn ôm cháu trai…

Lăng Huyền Thư: Không có tiền nuôi.

Bà hai: …

Bà ba: Huyền Dạ, nếu con có con trai, tất cả Lăng gia sau này đều là của con!

Lăng Huyền Dạ: Con…

Bà ba: Không được nói không muốn!

Lăng Huyền Dạ: …

Mộ Phi Hàn: Hay ngươi thử hỏi mấy cô nương trong thanh lâu xem, thấy ngươi hay đến bụi hoa lâu nhiều vậy, có làm rơi đứa nhỏ nào bên ngoài hay không.

Bà ba, Lăng Huyền Dạ: …

Bà ba: Huyền Kỳ, tương lai Lăng gia phải nhờ con rồi, lập tức sinh cho mẹ một đứa cháu trai!

Lăng Huyền Kỳ: Nếu con sinh cháu trai cho mẹ, thì Lăng gia sẽ không có tương lai.

Bà ba: …

Tiết tử

Chính văn

♥ Chương 01 ♥

♥ Chương 02 ♥ Chương 03 ♥

♥ Chương 04 ♥ Chương 05 ♥ Chương 06 ♥

♥ Chương 07 ♥ Chương 08 ♥ Chương 09 ♥ Chương 10 ♥

♥ Chương 11 ♥ Chương 12 ♥ Chương 13 ♥ Chương 14 ♥ Chương 15 ♥

♥ Chương 16 ♥ Chương 17 ♥ Chương 18 ♥ Chương 19 ♥ Chương 20 ♥

♥ Chương 21 ♥ ♥ Chương 22 ♥ Chương 23 ♥ Chương 24 ♥

♥ Chương ♥ 25 ♥ Chương 26 ♥ Chương 27 ♥

♥ Chương 28 ♥ Chương 29 ♥

♥ Chương 30 ♥

♥ Chương 31 ♥ Chương 32 ♥

♥ Chương 33 ♥ Chương 34 ♥ Chương 35 ♥

♥ Chương 36 ♥ Chương 37 ♥ Chương 38 ♥ Chương 39 ♥

♥ Chương 40 ♥ Chương 41 ♥ Chương 42 ♥ Chương 43 ♥ Chương 44 ♥

♥ Chương 45 ♥ Chương 46 ♥ Chương 47 ♥ Chương 48 ♥ Chương 49 ♥

♥ Chương 50 ♥ Chương 51 ♥ Chương 52 ♥ Chương 53 ♥

♥ Chương 54 ♥ Chương 55 ♥ Chương 56 ♥

♥ Chương 57 ♥ Chương 58 ♥

♥ Chương 59 ♥

♥ Chương 60 ♥ Chương 61 ♥

♥ Chương 62 ♥ Chương 63 ♥ Chương 64 ♥

♥ Chương 65 ♥ Chương 66 ♥ Chương 67 ♥ Chương 68 ♥

♥ Chương 69 ♥ Chương 70 ♥ Chương 71 ♥ Chương 72 ♥ Chương 73 ♥

♥ Chương 74 ♥ Chương 75 ♥ Chương 76 ♥ Chương 77 ♥ Chương 78 ♥

♥ Chương 79 ♥ Chương 80♥ Chương 81 ♥ Chương 82 ♥

♥ Chương 83 ♥ Chương 84 ♥ Chương 85 ♥

♥ Chương 86 ♥ Chương 87 ♥

♥ Chương 88 ♥

♥ Chương 89 ♥ Chương 90 ♥

♥ Chương 91 ♥ Chương 92 ♥ Chương 93 ♥

♥ Chương 94 ♥ Chương 95 ♥ Chương 96 ♥ Chương 97 ♥

♥ Chương 98 ♥ Chương 99 ♥ Chương 100 ♥ Chương 101 ♥ Chương 102 ♥

♥ Chương 103 ♥ Chương 104 ♥ Chương 105 ♥ Chương 106 ♥ Chương 107 ♥

♥ Chương 108 ♥ Chương 109 ♥Chương 110 ♥ Chương 111 ♥

♥ Chương 112 ♥ Chương 113 ♥ Chương 114 ♥

Phiên Ngoại

Chương 115

Chương 116Chương 117Chương 118

Chương 119Chương 120 Chương 121Chương 122

Chương 123Chương 124 Chương 125Chương 126

Chương 127Chương 128Chương 129

Hết