Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký

6536

Tác giả: Đại Thúc Vô Lương
Thể loại: Đam mỹ, Chủng Điền Văn, 3P, Hỗ Công, Xuyên không, Thú nhân
Tình trạng: dịch xong, cầu beta, tác giả nói có phần hai mà chẳng thấy đâu

* * * * *

Văn Án

Thời đại nguyên thuỷ tốt, thời đại nguyên thuỷ nam nữ già trẻ trưng cái mông đầy đất chạy;

Thời đại nguyên thuỷ tốt, thời đại nguyên thuỷ meo meo như mây kê kê như rừng liếc mắt một cái là no mắt;

Thời đại nguyên thuỷ tốt, thời đại nguyên thuỷ thấy vừa mắt là lôi nhau đi làm…

Loading...

Nhưng đợi thật sự xuyên đến mới biết được kinh nghiệm được hướng dẫn trên đây tất cả đều là gạt người!

Thời đại nguyên thuỷ tốt? Là ai nói?! Đứng ra đây ngay! Ta X em gái ngươi! Không có văn hóa không đáng sợ, không có văn hóa còn phóng cái thứ khí gì kia tầm bậy thì tội đáng chết vạn lần!

Không được, lão tử muốn làm cá nhỏ xoay người!

Nam thê cũng thế, thần thê cũng được, nếu phải làm thì ngươi làm đi! Gia là nam nhân, chỉ đè người, không bị người đè! Kháng nghị! Mãnh liệt kháng nghị! Muốn em gái mềm mại cơ, không muốn anh trai cứng rắn đâu!

* * * * *

Mục Lục

1-5 6-910-1314-1718-22 23-2728-32

33-3637-39 ✿ 40-4445-4748-5051-53

54-5657-5960-6364-6667-7071-74

 75-79 ✿ 80-85 ✿ 86-8990-93 ✿ 94-9798-102 

103-104 ✿ 105-108 109-112 113-116117-119 

120-122 ✿ 123-125126-128 129-134135-138 

139-142 ✿ 143-145146-150151-154155-159 

160-164 ✿ 165-169170-173174-177178-180 

181-185 ✿ 186-190

TOÀN VĂN HOÀN

Loading...